Práškové autonómne hasenie SAPFIR

V roku 2016 došlo k požiaru káblových rozvodov vo vrchnej časti dátových uzlov budovy, kde boli kamerové servery a celý komunikačný a riadiaci systém Auparku.

Daný požiar bol uhasený automatickým vodným hasením, ktoré ale spôsobilo väčšie škody ako samotný požiar. Nakoľko voda z hasenia vytopila všetky obchody o poschodie nižšie a najväčšie škody spôsobila na dátovom centre = riadiace centrum, čo malo za následok zničenie kamerového systému komplet v celej budove na takmer 3 mesiace!

Preto sa vedenie Auparku osobne obrátilo na SAPFIR so žiadosťou o nový hasiaci automatický systém, ktorý vie hasiť elektrické rozvodné skrine, dátové kanále a rovnako aj dátové centrá bez poškodenia elektroniky a ďalších priestorov.

V priebehu niekoľkých dní bol navrhnutý, odsúhlasený a následne namontovaný nový autonómny systém hasenia SAPFIR. Daný automatický hasiaci systém funguje bez ľudskej obsluhy s nulovou spotrebou el. energie. Je napojený na poplachový systém EPS budovy a v prípade ak dôjde k požiaru, teplotný senzor spustí hasenie + spustí požiarny poplach. Systém hasenia je 100% bez údržbový počas garantovanej doby životnosti 12 rokov. Garantovaná životnosť hasiacich modulov je do roku 2028.

Hlavný typ hasiacich systémov pozostáva s teplotných senzorov TPS-01C-72 a hasiacich modulov MPH-5 s 365° rádiusom hasenia o celkovej ploche: 78 m2 a celkovom objeme: 100 m3. Tento typ hasiaceho modulu sa hlavne používa na hasenie stiesnených priestorov ako sú káblové kanále, priestor medzi stropmi a priečkami. Je práve navrhnutý na tento typ hasenia. Dole vo videu môžete vidieť manuálny (granát) typ MPH-5T. Spôsob hasenia je ale identický ako aj kapacita hasenia.