Špeciálne systémy hasenia požiarov

24t

Moduly v dopravnom vyhotovení

Moduly MPH v dopravnom vyhotovení nesú označenie T (MPH-2.8T, MPH-24T, MPH-5T) a sú vyrobené v červenej farbe.

Moduly sú určené na použitie v technologických priestoroch, vozidlách a technických a dopravných prostriedkoch, nakoľko majú zvýšenú odolnosť voči nepriaznivým vplyvom (plyny, kyslé prostredie, vysoká teplota) a vibráciám pomocou kompenzačných podložiek. Moduly môžu byť tiež použite v baniach, nakoľko je možnosť ich vybaviť konektorom “SuperSeal”, čo vylučuje možnosť kontaktu prostredia s elektrinou pri aktivácií modulov.

Tieto moduly môže byť vybavené smerovačom výstrelu prášku (MPH-2.8T), aby mohli privádzať prúd pri vystrelení do motorového odseku vozidiel alebo strojov, pričom samé sú inštalované v bezpečnej vzdialenosti (kamióny, lokomotívy, vŕtacie stroje).

V prípade pôsobenia v silne nepriaznivom prostredí je možné modul vybaviť dodatočným vonkajším krytom, ktorý bude chrániť jeho vonkajší obal.

Moduly vo vyhotovení T sa tiež používajú v systémoch Raptor a Ranger.

APPS MPH-5T

APPS MPH-5T je autonómnym a automatickým systémom hasenia požiarov. Vďaka opornej podložke s kompenzačnou funkciou je možné systém pokladať na miesto ochrany bez ďalšej potreby montáže.

Systém je dimenzovaný pre ochranu káblových kanálov, podkroví, sadrokartónových nadstav, ale môže byť použitý aj na miestach kde nie je možné výkonvať pevnú montáž systémov.

Systém sa aktivuje pri teplote, ktorá zodpovedá typu TPS-01T, ktorý je namontovaný na prednej strany systému (73,93,110 stupňov).

Systém vystreľuje prášok horizontálne okolo svojej osi a preto pri jeho aktivácií nevzniká spätný raz.

Systém môže byť tiež vybavený konektorom “SuperSeal”, ktorý umožňuje použitie systému v baniach.

Autonómny systém APPS MPH-5T
Hodnota
Chránená plocha pre požiare triedy А
78 m2
Chránený objem pre požiare triedy А
78 m3
Chránená plocha pre požiare triedy В
9,6 m2
Typ senzora
TPS-01

Svetelné a zvukové signalizačné systémy SA-01​

SA-01 je rodinou univerzálnych svetelných a zvukových signalizačných systémov. Vďaka modulárnemu princípu vyhotovenia je možné systémy používať vo vonkajších a vnútorných priestoroch.

Prvky systému sú tvorené takým spôsobom, že s ich pomocou je možné zostaviť poplachový systém na mieru pre každého zákazníka takmer každú situáciu.

Systém môže pozostávať z jedného alebo viacerých svetelných a zvukových zariadení, ktoré sa môžu aktivovať pomocou senzorov TPS-01 ako výstraha alebo rovno pri aktivácií systému hasenia požiarov na základe MPH.

Systém môže pôsobiť autonómne alebo v spojení s už existujúcou požiarnou centrálou. Systém sa môže napájať od siete 230 V alebo batérie.

5mc

Manuálny systém práškového hasenia požiarov MPH-5M

MPH-5M je plnohodnotným ručným systémom hasenia požiarov, ktorý pozostáva z modulu MPH-5, vstavaného aktivátora TPS-04 a rúčky.

V prípade požiaru je možné tento systém aktivovať pomocou otvorenia poistky a aktivácie spúšťača s následným hodením do ohniska požiaru.

Systém je vhodný na potlačenie požiaru do momentu príchodu požiarnej hliadky alebo rozrazenie únikovej cesty.

Vďaka jednoduchej montáži a praktickému držiaku je systém vhodný na upevnenie k vozidlu (vývoz smeti, polícia, hasiči) alebo stene (výrobné linky, podzemné parkoviska).

Hasiaca schopnosť MPH-5M
Hodnota
Chránená plocha pre požiare triedy А
78 m2
Chránený objem pre požiare triedy А
78 m3
Chránená plocha pre požiare triedy В
9,6 m2
Chránený objem pre požiare triedy В
27 m3