Moduly práškového hasenia požiarov

MPH-0.65

MPH-0.65

Modul sa používa na účinnú požiarnu ochranu elektrických rozvodov a skríň. Je vhodný na ochranu káblových kanálov a studní, motorov, intersekcionálnych priestorov, zdvojených podláh a úložných priestorov.

Určený na automatické hasenie požiarov triedy A (pevné látky), B (kvapaliny), C (plyny),a E (elektrika).

Hasiaca schopnosť MPH-065
Hodnota
Chránená plocha pre požiare triedy А
1,2 m2
Chránený objem pre požiare triedy А
2,4 m3
Chránená plocha pre požiare triedy В
1,2 m2
Chránený objem pre požiare triedy В
1,2 m3
MPH-2

MPH-2

Modul sa používa na  účinnú požiarnu ochranu bytových a nebytových budov a priestorov všetkých typov a účelov, zariadení, skladov, území, pamiatok, kostolov, garáží.

Je bezpečný pre ľudí, zvieratá, majetok a životné prostredie.

Určený na automatické hasenie požiarov triedy A (pevné látky), B (kvapaliny), C (plyny),a E (elektrika).

Hasiaca schopnosť MPH-2
Hodnota
Chránená plocha pre požiare triedy А
25 m2
Chránený objem pre požiare triedy А
38 m3
Chránená plocha pre požiare triedy В
10 m2
Chránený objem pre požiare triedy В
12 m3
MPH-2.8

MPH-2.8

Modul sa používa na účinnú požiarnu ochranu bytových a nebytových budov a priestorov všetkých typov a účelov, zariadení, skladov, území, pamiatok, kostolov, garáží.

Je bezpečný pre ľudí, zvieratá, majetok a životné prostredie.

Určený na automatické hasenie požiarov triedy A (pevné látky), B (kvapaliny), C (plyny),a E (elektrika).

Hasiaca schopnosť MPH-2.8
Hodnota
Chránená plocha pre požiare triedy А
33 m2
Chránený objem pre požiare triedy А
65 m3
Chránená plocha pre požiare triedy В
14 m2
Chránený objem pre požiare triedy В
17 m3
MPH-4

MPH-4

Modul sa používa na účinnú požiarnu ochranu bytových a nebytových budov a priestorov všetkých typov a účelov, zariadení, skladov, území, pamiatok, kostolov, garáží.

Je bezpečný pre ľudí, zvieratá, majetok a životné prostredie.

Určený na automatické hasenie požiarov triedy A (pevné látky), B (kvapaliny), C (plyny),a E (elektrika).

Hasiaca schopnosť MPH-4
Hodnota
Chránená plocha pre požiare triedy А
40 m2
Chránený objem pre požiare triedy А
100 m3
Chránená plocha pre požiare triedy В
16 m2
Chránený objem pre požiare triedy В
20 m3

MPH-5

Modul sa používa na  účinnú požiarnu ochranu bytových a nebytových budov a priestorov všetkých typov a účelov, zariadení, skladov, území, pamiatok, kostolov, garáží.

Modul je obzvlášť vhodný na ochranú vyvýšených podlah, vedení pod sadrokartonovými stropmi a kablovými kanálmi.

Prášok z modulu sa vystreľuje horizontálne.

Je bezpečný pre ľudí, zvieratá, majetok a životné prostredie.

Určený na automatické hasenie požiarov triedy A (pevné látky), B (kvapaliny), C (plyny),a E (elektrika).

Hasiaca schopnosť MPH-5
Hodnota
Chránená plocha pre požiare triedy А
78 m2
Chránený objem pre požiare triedy А
78 m3
Chránená plocha pre požiare triedy В
9,6 m2
Chránený objem pre požiare triedy В
27 m3
MPH-6

MPH-6

Modul sa používa na  účinnú požiarnu ochranu bytových a nebytových budov a priestorov všetkých typov a účelov, zariadení, skladov, území, pamiatok, kostolov, garáží.

Je bezpečný pre ľudí, zvieratá, majetok a životné prostredie.

Určený na automatické hasenie požiarov triedy A (pevné látky), B (kvapaliny), C (plyny),a E (elektrika).

Hasiaca schopnosť MPH-6
Hodnota
Chránená plocha pre požiare triedy А
50 m2
Chránený objem pre požiare triedy А
150 m3
Chránená plocha pre požiare triedy В
27 m2
Chránený objem pre požiare triedy В
38 m3

MPH-9

Modul sa používa na  účinnú požiarnu ochranu bytových a nebytových budov a priestorov všetkých typov a účelov, zariadení, skladov, území, pamiatok, kostolov, garáží.

Je bezpečný pre ľudí, zvieratá, majetok a životné prostredie.

Určený na automatické hasenie požiarov triedy A (pevné látky), B (kvapaliny), C (plyny),a E (elektrika).

Hasiaca schopnosť MPH-9
Hodnota
Chránená plocha pre požiare triedy А
72 m2
Chránený objem pre požiare triedy А
144 m3
Chránená plocha pre požiare triedy В
33 m2
Chránený objem pre požiare triedy В
42 m3
MPH-10st

MPH-10st

MPH-10st je modulom s modulárnym nastavením uhlu výstrelu prášku. Používa s prípadoch kde je potrebne chrániť technológiu alebo plochu z inej pozície (napríklad výrobné linky, alebo dopravníkové pásy).

Modul sa používa na  účinnú požiarnu ochranu bytových a nebytových budov a priestorov všetkých typov a účelov, zariadení, skladov, území, pamiatok, kostolov, garáží.

Je bezpečný pre ľudí, zvieratá, majetok a životné prostredie.

Určený na automatické hasenie požiarov triedy A (pevné látky), B (kvapaliny), C (plyny),a E (elektrika).

Hasiaca schopnosť MPH-10st
Hodnota
Chránená plocha pre požiare triedy А
80 m2
Chránený objem pre požiare triedy А
240 m3
Chránená plocha pre požiare triedy В
36 m2
Chránený objem pre požiare triedy В
53 m3

MPH-24

MPH-24 je modulom s dĺžkou dostrelu  až 20 metrov. Používa sa na ochranu veľkoplošných priestorov, technológií a objektov a na ochranu objektov so zvýšenou úrovňou požiarneho nebezpečenstva a záťaže.

Modul sa používa na  účinnú požiarnu ochranu bytových a nebytových budov a priestorov všetkých typov a účelov, zariadení, skladov, území, pamiatok, kostolov, garáží.

Je bezpečný pre ľudí, zvieratá, majetok a životné prostredie.

Určený na automatické hasenie požiarov triedy A (pevné látky), B (kvapaliny), C (plyny),a E (elektrika).

Hasiaca schopnosť MPH-24
Hodnota
Chránená plocha pre požiare triedy А
75 m2
Chránený objem pre požiare triedy А
250 m3
Chránená plocha pre požiare triedy В
58 m2
Chránený objem pre požiare triedy В
60 m3