Teplotné protipožiarne senzory

TPS-01-72-197x300
TPS-01-M-203x300

Teplotné požiarne senzory TPS-01

Teplotné požiarne senzory TPS-01 tvoria rodinu unikátnych autonómnych senzorov a spúšťačov.

Senzory sa vyrábajú v troch teplotných modifikáciách: 72 stupňov, 93 stupňov a 110 stupňov.

Pri dosiahnutí stanovenej teploty v okolí sa senzor aktivuje a s pomocou elektrického signálu vykoná hasenie pomocou modulov MPH.

Jeden senzor dokáže aktivovať až 16 modulov MPH.

Senzory je možne použiť v akomkoľvek vnútornom priestranstve, kde pracovné teploty nedosahujú extrémne teploty.

Senzory TPS-01 nevyžadujú žiadny zdroj energie.

Štvrtým senzorom je manuálny spúšťač TPS-01M.

Senzor funguje na princípe manuálnej poistky, ktorú je potrebné vytiahnuť, čím sa aktivuje hasenie s pomocou modulov MPH.

Použitie tohto typu senzorov je vhodné na dosiahnutie manuálnej aktivácie hasenia na objektoch s operátorom (výroba, dopravníkové pásy) alebo pre aktiváciu hasenia verejnosťou (benzínové pumpy).

Senzory TPS-01M nevyžadujú žiadny zdroj energie.

TPS-01C

Tepelný spúšťač TPS-01C

Teplotné požiarne senzory TPS-01C tvoria rodinu unikátnych autonómnych senzorov a spúšťačov.

Senzory sa vyrábajú v troch teplotných modifikáciách: 72 stupňov, 93 stupňov a 110 stupňov, avšak sú navyše vybavené informačným kanálom, ktorý pri aktivácií podá signál na požiarnu centrálu alebo iné zariadenie.

Pri dosiahnutí stanovenej teploty v okolí sa senzor aktivuje a s pomocou elektrického signálu vykoná hasenie pomocou modulov MPH.

Jeden senzor dokáže aktivovať až 16 modulov MPH.

Senzory je možne použiť v akomkoľvek vnútornom priestranstve, kde pracovné teploty nedosahujú extrémne teploty.

Senzory TPS-01C nevyžadujú žiadny zdroj energie.

TPS-01-110TC

Teplotný spúšťač TPS-01T v dopravnom vyhotovení

Teplotné požiarne senzory TPS-01T tvoria rodinu unikátnych autonómnych senzorov a spúšťačov vyrobených pre dopravné prostriedky a záťažové prostredie.

Senzory sa vyrábajú v troch teplotných modifikáciách: 72 stupňov, 93 stupňov a 110 stupňov

Senzor je v tomto vyhotovení vybavený kompenzačnou podložkou, ktorá znižuje mieru vibrácií a krytom tepelného prvku, ktorý tesní a chráni aktívnu časť senzoru. Tieto prvky nepôsobia na efektivitu senzoru.

Pri dosiahnutí stanovenej teploty v okolí sa senzor aktivuje a s pomocou elektrického signálu vykoná hasenie s pomocou modulov MPH.

Jeden senzor dokáže aktivovať až 16 modulov MPH.

Senzory sa môžu použiť vo vonkajšom i vnútornom priestranstve so záťažovým pracovným prostredím (bane, chemické závody) a vibráciami (automobily, lokomotívy, dopravníkové pásy).

Senzor môže tiež byť vybavený informačným kanálom, ktorý pri aktivácií podá signál na požiarnu centrálu alebo iné zariadenie – takáto modifikácie nesie názov TPS-01TC.

Senzory TPS-01T nevyžadujú žiadny zdroj energie.

Teplotné spúšťače v špeciálnom vyhotovení

Tepelné snímače v špeciálnom vyhotovení TPS-02 a TPS-03 sú unikátnymi tepelnými snímačmi a spúšťačmi, ktoré pracujú v extrémne vysokých teplotách od 120 až do 220 stupňov Celzia, čo umožňuje ich použitie tam, kde nie je možné použiť spúšťače TPS-01.

Účelom spúšťačov je detekcia požiarov a následná aktivácia systémov práškového hasenia požiarov na základe MPH a taktiež poplachových systémov SA-01 rôznych modifikácií.

Medzi sféry použitia týchto snímačov spadajú bane, lokomotívy, pece a iné technologické vybavenie s vysokou pracovnou teplotou.