Prototyp SAPFIR LOCO pre hasenie koľajovej brúsky

Rok 2018 = uhasenie Plasser & Theurer SSP110SW

Po úspešnom návrhu systému hasenia koľajového stroja – pluh lokomotíva sme boli požiadaný vymyslieť rovnako účinný a lacný systém automatického hasenia.

Konkrétna požiadavka bola vymyslieť automatický systém hasenia koľajovej brúsky a to konkrétne hasenie pre hydraulické brúsne hlavy a hadice. Už v minulosti konkrétna brúska zhorela a jej renovácia stála cca 2 roky prestavby a cca 3,5 milióna €.

Nakoľko spoločnosť TSS GRADE a Hrochostroj spolupracujú boli sme odporúčaný vedením TSS vymyslieť systémy hasenia okrem Brúsky aj na iné typy lokomotív a koľajových strojov. Čo sa aj v priebehu niekoľkých mesiacov a rokov stalo. S pôvodne prvého prototypu SAPFIR LOCO pre TSS sa vyvinuli úplne nové systémy autonómneho hasenia SAPFIR LOCO. A vývoj sa posúva stále ďalej…

Rok 2018 = Montáž PROTOTYP SAPFIR LOCO Brúska

20.7.2018 sa v depe Hrochostroj uskutočnila montáž Prototypu hasenia brúsnych hláv + káblového kanála hydrauliky.

Pôvodný komplexný návrh hasenia oboch vagónov (lokomotíva s brúskou) a samotný hasiaci vagón (cisterna s vodou) sa okresal iba na hasenie samotnej technológie brúsky koľajníc.

Hasiaci systém brúsky pozostáva s dvoch veľkokapacitných diel 2x MPH-24T o celkovej kapacite hasenia 500 m3. Nakoľko samotné brúsne hlavy sú rozpálené na teplotu 900 – 1000°C, museli sme hasiace delá umiestniť mimo sálavého tepla. Distribúciu hasiaceho prášku zabezpečujú potrubia so smerovými triskami na brúsne hlavy a rozvodné hydraulické hadice. Hasenie brúsky je iba manuálnym spúšťačom hasenia MPH-01-M. Hasenie je možné iba obsluhou lokomotívy.

Vo vrchnej časti nad brúskou sa nachádza káblový kanál kde sú hydraulické rozvody + káble. Aby sa zabránilo požiaru v tejto vnútornej časti, bol do stredu kanálu nainštalovaný hasiaci automatický hasiaci systém APPS MPH-5T s teplotným senzorom TPS-01TC-110. Ak teplota v káblovom kanále prekročí 110°C, spustí sa automatické hasenie o kapacite 100 m3. Kapacitne to 3 násobne pokryje objem kanálu.

Hasiaci systém bol nainštalovaný a plne funkčný s garanciou životnosti 12 rokov v prostredí od -50 do + 50°C. Každých 6 mesiacov sa vykoná kontrolný servis funkčnosti.

Ukážka hasenia MPH-5T

Ukážka hasenia MPH-24T

7.5.2019 Výmena hasiacich diel po uhasení požiaru brúsnej časti lokomotívy.

Koncom apríla 2019 počas brúsenia koľajníc došlo k prasknutiu jednej s hydraulických hadíc, čo spôsobilo masívny požiar lokomotívy. Našťastie posádka bola pohotová a okamžite aktivovala hasenie podvozku – SAPFIR LOCO. Požiar bol okamžite uhasený.

Po výmene prasknutej hydraulickej hadice a malej oprave súprava opäť pokračovala v brúsení koľajníc podľa plánu. Následne bol incident hlásený a o pár dní sa vykonala obhliadka technikom SAPFIR za účelom zistenia stavu hasiaceho systému lokomotívy.

Po obhliadke sa zistilo iba vyprázdnenie hasiacich diel 2x MPH-24T. Samotné elektrické vedenie, chráničky ani trisky neboli požiarom poškodené. 

Pri plánovanom údržbovom servise v depe Hrochstroju sa uskutočnila samotná výmena hasiacich diel a uvedenia systému opäť do 100% funkčného stavu.

Automatický systém hasenia APPS MPH-5TC v káblovom kanáli ostal neporušený. Nedošlo k haseniu, nakoľko teplota neprekročila 110°C lebo spodné hasenie uhasilo požiar hneď na začiatku. Systém ostal pôvodný bez potreby výmeny a plne funkčný.