CRH Slovensko (ex Holcim) od roku 2015 Hasenie SAPFIR

Ešte pre bývalý Holcim bol na žiadosť vedenia vyvinutý autonómny práškový hasiaci systém SAPFIR.

CRH je najväčším výrobcom cementu a stavebnej chémie na Slovensku. Pri tomto výrobnom procese, ale vznikajú chemické procesy ktoré mnoho krát spôsobia samovznietenie. A ak vyrábate vápno, stavebné lepidlá alebo iné sypké stavebné chémie. Nie je vhodné na hasenie používať vodu ani iné vodné alebo penové hasiace systémy.

Rovnako tieto systémy sú vo väčšine objektov CRH nepoužiteľné z dôvodu externých podmienok ako je napríklad v zime mráz. Vodné a penové hasiace systémy by okamžite zamrzli.

Práškové hasenie nemá žiaden vnútorný tlak a žiadnu spotrebu el. energie. Preto ani počas garantovanej životnosti 12 rokov, nepotrebuje tlakové skúšky a komplikovanú údržbu ako všetky konkurenčné a drahšie systémy hasenia.

Bezpečnostná politika CRH je na vysokej úrovni, že aj napriek tomu sa každý rok vykonávajú platené testy hasenia. A vždy vybraný hasiaci modul na test uhasí požiar na 100%.

SAPFIR hasí tie technológie, kde iné hasiace systémy sú neúčinné alebo technologicky nemôžu fungovať. To je výhoda jednoduchého a lacného hasenia SAPFIR.