Práškové hasenie SAPFIR pre DEZA a.s.

V roku 2018 vedenie spoločnosti DEZA požiadalo SAPFIR o test hasenia 25l peroxidu vodíka.

Podľa platných štandardov na uhasenie 25l peroxidu je potrebné minimálne 12 kg práškových hasiacich prístrojov. Vedúci hasičského zboru sa stavili, že 4 kg prášku MPH-4 nedokáže uhasiť tento chemický požiar. Ak ale sa dokáže, že hasiace systémy SAPFIR dokážu s takého malého množstva prášku, takú vysokú efektivitu hasenia. Bude zo strany DEZA záujem o hasiace systémy SAPFIR. Test dopadol tak ako sa garantovalo, máte možnosť vidieť efektivitu práškového hasenia SAPFIR. 

Pre spoločnosť DEZA boli navrhnuté a skonštruované mnohé autonómne hasiace systémy SAPFIR.