Autonómne práškové hasiace systémy SAPFIR - 2016 prvá inštalácia po prvom požiari

Začiatkom roku 2016 vznikol masívny požiar na skládke odpadu. 

Samotný požiar sa rozšíril na viacero objektov ktoré kompletne zlikvidoval a spôsobil miliónové škody!

Hasiči s požiarom bojovali niekoľko dní kým sa im podarilo požiar uhasiť.

 

V polovici roku 2016 bol SAPFIR oslovený navrhnúť automatický hasiaci na hasenie celej skládky odpadov a budov skladujúcich odpad na recykláciu.

Na prelome roku 2016 – 2017 bol systém hasenia SAPFIR úspešne inštalovaný.

V polovici roku 2017 opäť došlo k požiaru a opäť v tých istých objektoch ako rok predtým. No tentoraz, už bez škôd na majetku. Na uhasenie požiaru sa automaticky aktivoval iba 20 hasiacich modulov MPH-9. Fotografie dokumentujú výmenu prázdnych hasiacich modulov MPH-9 po uhasení požiaru.

Samotný majiteľ spoločnosti bol osobne poďakovať vedeniu SAPFIR za nulové škody po uhasení požiaru.

Garancia funkčnosti hasenia 12 rokov po namontovaní.