STOP-FIRE-SAPFIR hasenie výroby polystyrénu

Návrh systému hasenia napeňovačky polystyrénu + siláži na uskladnenie polystyrénových guličiek:

Koncom jari 2019 sme boli požiadaný vedením Jas Plastik Galanta navrhnúť autonómny hasiaci systém pre chemickú výrobu polystyrénu.

V hale sa nachádza 20 veľko kapacitných zásobníkov na granulát polystyrénu s ktorého sa uvoľňuje vysoko výbušný plyn Pentan. Preto priestor výroby musí byť neustále vetraný prievanom. Rovnako pri napeňovaní polystyrénu vzniká veľké odpadové teplo ktoré sa kumuluje v horných častiach budovy nad silami s polystyrénom s ktorých sa uvoľňuje Pentan.

Konvenčné systémy hasenia ako Sprinkler (vodné hasenie), plynové hasenie je v tomto priestore nepoužiteľné. Nakoľko voda by v prvom rade poškodila elektroniku (riadiace jednotky) a zničila samotný polystyrénový granulát. Plynové hasenie sa rovnako nedalo použiť s dôvodu odvetrávania celej výrobnej haly. Plynové hasenie je jedovaté a preto sa v priestore hasenia nesmú nachádzať ľudia inak by sa zadusili. Rovnako by plynové hasenie nebolo účinné lebo by plyn bol odvetrávaním z haly vyprchaný.

Autonómny systém hasenia STOP-FIRE-SAPFIR:

 Po návrhu systému hasenia a odsúhlasením Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (hasičské riaditeľstvo – regionálny riaditeľ) bol prototyp Hasenia napeňovačky polystyrénu vyrobený, sfunkčnený a uvedený do plnej prevádzky koncom augusta 2019.

Celkovo sa tu kombinuje 53 hasiacich modulov od najmenšieho MPH-2, MPH-2,8  MPH-4  MPH-5TCS  MPH-9  MPH-10, až po 4 kusy veľkokapacitných hasiacich diel MPH-24T.

Na hasenie riadiacich jednotiek výroby bolo umiestených 6 plynových hadíc PROTENG ENGINE, FM 200, 2.100 MM (hasiaca hadica). Tie zabezpečujú vnútorné hasenie skríň riadiacich jednotiek výroby.

Ukážkový test poplachového systému

Pravidelný 6 mesačný kontrolný servis systému hasenia STOP-FIRE-SAPFIR:

Aby sme mohli garantovať funkčnosť systému hasenia počas celých 12 rokov od namontovania. Musia sa každých 6 mesiacov vykonávať pravidelné kontrolné testy. Nakoľko prostredie v ktorom sa nachádza systém hasenia je neustále vystavený vysokým teplotám a kvôli zvýšenému pohybu pracovníkov, môže dôjsť k manuálnemu poškodeniu systému hasenia. S času na čas sa stane, že nedopatrením narazia vysokozdvižným vozíkom do hasiacich modulov alebo teplotných čidiel. A dôjde k manuálnemu poškodeniu, rovnako sa kontrolujú káblové linky. Na dole  fotografiách môžete vidieť proces kontroly funkčnosti hasiacich modulov MPH.

Hasiace trubice Proteng:

V skriniach ističov a riadiacich jednotiek sa nachádza 6 kusov hasiacich hadíc. Tie slúžia na vnútorné plynové hasenie. Každá hasiaca hadica je vybavená Mamometrom ktorý ukazuje tlak plynu v hadici. Odhadovaná životnosť hasenia Proteng je 3 – 6 rokov. Naše spoločnosti spolupracujú pri jednotlivých projektoch podľa potreby klienta.