MONDI Štětí a.s. Česká Republika

V SCP MONDI RUŽOMBEROK Slovenská republika vznikol v roku 2019 požiar jednej z dopravníkových veží. Na nej sa nachádzal suchovod = potrubie na vodné hasenie ktoré bolo potrebné prv napojiť na hasičskú cisternu ktorá do suchovodu pod vysokým tlakom napumpuje vodu, až potom sa začne hasiť dopravníkový pás. Nakoľko tento proces je veľmi časovo náročný, kým sa to celé udialo dopravníková veža zhorela. Preto nás Mondi požiadalo o vývoj autonómneho hasiaceho systému hasenia, bez požitia vody. Aby nedošlo k poškodeniu elektrických rozvodov ktoré voda poškodila.

Po obhliadke systému dopravníkových veží, sme urobili návrh systému autonómneho hasenia STOP-FIRE-SAPFIR ktoré je 12 rokov bez údržbový. Hasenie funguje v rozsahu teplôt od – 50 do +50°C plne automaticky bez nulovej spotreby elektrickej energie, je lacné a vysoko efektívne.

Po navrhnutí komplexný atonómnych hasiacich systémov na hasenie Dopravníkových veží štiepky, strojovní hydraulických čerpadiel, podzemného 300m dlhého dopravníka + technológií. Sme boli vedením Mondi Group požiadaný dokázať fyzicky funkčnosť hasenia. S tým sme súhlasili a boli sme pozvaný vykonať fyzické testy hasenia do areálu Mondi Štětí a.s. 

Video so samotného testu hasenia (30 euro paliet + 20 l benzínu a 20 l petroleju) na žiadosť vedenia Mondi nesmieme zverejňovať, lebo test bol súkromný pre potreby Mondi. Preto prikladám podobné testy hasenia vykonané v Grécku, Turecku aj na Slovensku za účelom vývoja hasenia dopravníkových pásov. 

Testy hasenia dela MPH-10St sa robili opakovane aj na horiacom dopravní kovom páse. Aby sme mali istotu, že systém hasenia uhasí akýkoľvek požiar toho typu. Až potom došlo k samotnej realizácii v Mondi. Tu sa inštaloval systém hasenia na 3 veže.

Dňa 29.7.2020 – namontovaný plne funkčný automatický systém hasenia na veže č.1,2,3 STOP-FIRE-SAPFIR

Každá dopravníkova veža sa skladá z vrchnej a spodnej časti. Preto systém hasenia je rozdelený na dve samostatné hasiace zóny. Kedy vrchná časť hasenia obsahuje 1x teplotný senzor (generátor el. impulzu) TPS-01TC-72 monitorujúci teplotu vrchnej časti prepadu a vnútornej časti dopravníka. Tento teplotný senzor napája 1x hasiace delo MPH-10st ktoré hasí do vnútornej časti prepadu + dva bočné hasiace moduly MPH-2,8T ktoré zabezpečujú vnútorné hasenie medzi priestoru dopravníkového pása a aj jeho hlavný valec, kde vzniká najväčšie riziko požiaru.

V prípade zvýšenia teploty nad 72°C po dobu dlhšiu ako 10 sekúnd, sa automaticky aktivujú všetky 3 hasiace moduly a spustia hasenie o celkovej kapacite 370 m3 objemu!

Spodná časť dopravníkovej veže štiepky sa otáča okolo vlastnej osi donekonečna a preto nebolo možné káblové prepojenie vrchnej časti hasenia so spodnou časťou. Vrchný dopravník sype cez prepad štiepku na spodný dopravník ktorý ho následne transportuje na vysypanie. No práve pri prepadoch a koncových hlavných dopravníkových valcoch vznikajú masívne nánosy drevného prachu, drevných pilín a štiepky v kombinácii z vazelínou a olejom s ložísk dopravníkových valcov. To v letných vysokých teplotách funguje ako časovaná bomba pre samovznietenie trením. Preto spodná sekcia je vybavená vlastným teplotným senzorom TPS-01TC-72 + hasiacim delom MPH-10st o celkovej kapacite 240m3 hasenia. Pričom už samotné vrchné hasenie zabezpečí vysokú  efektivitu. Celková kapacita vrchného aj spodného hasenia je celkovo: 610 m3 objemu.

Pôvodný návrh systému hasenia mal byť káblovou linkou napojený na riadiaci Velín a ich EPS poplachový systém. No pre technické komplikácie, vysokú cenu a technickú náročnosť (kilometre káblov) sme boli vedením Mondi požiadaný vymyslieť vlastný EPS poplachový systém.

Pre potreby Mondi sme ponúkli GSM alarm cez sms na mobil. Takéto technické riešenie je často využívane pre klientov v Nemecku (priemysel). V priebehu 2 týždňov sme fyzicky pripravili technické riešenie, ktoré po schválení centrálou Mondi bolo dňa 7.12.2020 namontované na všetky zóny hasenia dopravníkových veží štiepky.

GSM modul vie prijať a aj odoslať sms správu. Najvyšší stupeň bezdrôtového GSM EPS alarmu sme navrhli s funkčnou analógovou klávesnicou vybavenou 6 spúšťacími svetelnými gombíkmi s vlastným mini majákom. Ak by kvôli technickej poruche zlyhalo automatické hasenie hasenie, obsluha vo velíne by stlačením gombíka na bezdrôtovej klávesnici na diaľku manuálne spustila hasenie daného úseku. Nakoľko ale existujúci správca EPS systému v Mondi (celkový poplachový a kamerový systém) nevedel pružne reagovať na našu extrémne lacnú technológiu GSM alarmu. Po dohode s vedením Mondi sme prikročili k základnému systému hlásenia GSM modulov. Kedy na každú hasiacu zónu sa pripojil GSM modul ktorý v reálnom čase robí diagnostiku stavu hasiaceho systému. Ak dôjde k automatickému haseniu, pošle na 6 mobilných čísel (5 Mondi a 1 technik Sapfir) alarmovú sms. GSM modul je pripojený na stabilné napájanie AC 230 V. Ak dôjde k výpadku napájania, prepne sa na vlastný zdroj el. energie kde dokáže ďalej fungovať maximálne 40 hodín. Je to dostatočný čas na to aby zaslal informačné sms v prípade vybíjania zdroja energie GSM modulu, ak nebola obnovená elektrika (napájanie).

Po namontovaní GSM modulu sa robili fyzické testy aktuálneho stavu hasiaceho systému v reálnom čase, plus manuálne simulovaný proces hasenia. Každý teplotný senzor má samo diagnostickú magnetickú linku pomocou ktorej vie technik pri servisnej kontrole vykonať test funkčnosti systému. Preto v reálnom čase prišli alarmové sms o požiari na danom úseku hasenia.