PROTOTYP autonómneho hasenia pecí STOP-FIRE-SAPFIR

Marec 2018 = test hasenia chemického požiaru pre potreby hasenia pecí

Začiatkom roku 2018 sme boli požiadaný vedením spoločnosti Nidec Global Appliance Slovakia vyvinúť systém hasenia pre dve výrobné linky. Konkrétne sa jednalo o dve pece na obaľovanie a vypaľovanie elektrických rotorov (motory práčok Samsung).Chemická látka ktorá sa nanáša na rotory je vypaľovaná v peciach pri teplote do 180°C. No ak sa prekročí daná teplota, tak sa chemikália sama vznieti a je extrémne horľavá. Pôvodné plynové hasenie oboch pecí bolo zničené po predchádzajúcom požiari, ktorý pec neuhasil. 

Preto nás požiadali vymyslieť nový systém hasenia ktorý pec zahasí a nepoškodí. Zároveň sa bude dať opäť použiť. Aby sme vedeli navrhnúť systém hasenia = kapacitu, urobili sme test hasenia s najmenším hasiacim modulom MPH-065 + TPS-01-72 (teplotný senzor). Kapacita hasenia 2,4 m3.

Test hasenia dopadol podľa predpokladu úspešne. Po tomto teste bola oficiálne urobená objednávka na vývoj systému hasenia.

23.8.2018 - Prvá montáž hasenia na Pec č.1 a 2

Po niekoľko mesačnom vývoji a testovaní teplotného senzora na 180°C sa pristúpilo k samotnej inštalácii systému hasenia na Pec č.1 a Pec č.2.

Nakoľko do vtedy nebolo teplotné čidlo na 180°C, museli sme ho vymyslieť. Preto po dohode s vedením Nidec sme nainštalovali hasenie oboch pecí na 3 mesiace s manuálnym spúšťačom hasenia. Hasiace systémy na peci boli napojené na teplotné senzory TPS-01-180 ktoré však ostali napojené iba na alarm. To znamená, že ak by počas skúšobnej prevádzky po dobu 3 mesiacov došlo k chybnému aktivovaniu teplotného senzoru. Ten by iba aktivoval alarm, ale samotné hasenie by musela obsluha pece spustiť sama. Na aktiváciu hasenia bol na každej peci umiestnený manuálny spúšťač TPS-01-M.

Po dobu vyše 3 mesiacov nedošlo k chybnému aktivovaniu žiadneho teplotného senzora, preto sa systém posunul do fázy 2 = ostrá automatická prevádzka.

18.10.2018 = Prepnutie na automatické hasenie

Počas vývoja hasenia pecí SAPFIR vyvinul teplotné čidlo TPS-01-180 (oranžové) na aktiváciu hasenia po prekročení teploty 180°C. Počas testovacej dvoj mesačnej prevádzky sa tieto čidla začali používať pre potreby hasenie vzduchom chladených motorov lokomotív (SAPFIR LOCO) a bolo vyvinuté ešte vylepšené teplotné čidlo druhej generácie TPS-02-180 ktoré v rámci vývoja bolo nahradené za prvý typ čidla. Systém sa prepol na automatické hasenie a keď, už sme zaškoľovali obsluhu pecí. Vtedy nastal požiar v spodnej sekcii pece č.1 a došlo k automatickému haseniu. Proces bol veľmi rýchly, preto zábery sú cca 1 minútu po hasení. Ešte kým vypli linku, no môžete vidieť v reálnom čase uhasený požiar pece.Samotné hasenie bolo zabezpečené hasiacim modulom MPH-2,8 s kapacitou hasenia 65 m3.

Podľa slov riaditeľa fabriky (bol tam osobne) sme im ušetrili cez 1 milión €. Toľko naposledy stál požiar tej iste pece v Maďarsku pred vyše rokom. Lebo plynové hasenie udusilo plameň, no keď otvorili pec, tak sa tam dostal kyslík a celá pec vybuchla a spôsobila popáleniny zamestnancovi. Teraz stačilo povysávať prášok, vymeniť pár hadičiek a za 2 hodiny pec bežala na plnú prevádzku. V jednoduchosti je krása: STOP-FIRE-SAPFIR

05.12.2018 komplexný test = odovzdanie do ostrej prevádzky. Začatie plynutia 12 rokov garancie funkčnosti systému hasenia. Prototyp sa oficiálne zaradil do segmentu SAPFIR.0

8.11.2019 demontáž systému hasenia = sťahovanie do Rumunska

Z dôvodu presťahovania celej Fabriky Nidec zo Slovenska do Rumunska. Bolo nutné pred rozoberaním a odoslaním pecí zdemontovať systém hasenie STOP-FIRE-SAPFIR z oboch pecí.

8.11.2019 bol systém zdemontovaný a mal byť následne namontovaný v Rumunsku po znovu skompletizovaní pecí v novej Fabrike. Medzitým ale na planéte Zem vypukla celosvetová PLANDÉMIA hlúposti zvaná COVID-19 kvôli ktorej sa všetko na Zemi zastavilo a preto do súčasnosti neboli pece skompletizované a ani systém hasenia nemohol byť opäť namontovaný a sfunkčnený.

Dňa: 24.4.2021 na ostrove Brač testy hasenia

Nakoľko systém hasenia pecí bol vystavený počas 24 hodín NON-STOP prevádzky teplotám cca 100 – 150°C bolo nutné vyskúšať funkčnosť hasiacich modulov. V rámci testov hasenia pre Chorvátskych hasičov a zástupcov samospráv boli do testov hasenia zahrnuté aj 3 kusy hasiacich modulov s pece č.1. Testy dopadli na 100% a tým sa potvrdila funkčnosť hasiacich modulov. Ktoré pri opätovnej inštalácii budú nahradené bezplatne novými.

Test hasenia č.1 = MPH-065

Test hasenia = MPH-2,8

Test Hasenia = MPH-4