Rok 2016 vznik autonómneho hasenia SAPFIR pre OLO Bratislava

V roku 2016 bol SAPFIR oslovený navrhnúť autonómny hasiaci systém ktorý bude lacný a
vysoko účinný.
OLO je spoločnosť zaoberajúca sa likvidáciou komunálneho odpadu v Bratislave a okolí. Jedná sa o komplexnú firmu s viacerých závodov. Od skládkových dvorov na zber bytového odpadu (nábytok, papier, plasty), až po spaľovňu komunálneho odpadu. Kde samotný turbogenerátor
spaľovne odpadu je zároveň elektráreň pre výrobu elektrickej energie aj pre Bratislavu. Preto sa systém hasenia delil na rôzne typy hasenia od ručných automatických granátov, cez malé mobilné veže umiestnené na odberných dvoroch, až po plne automatické hasenia čerpacích staníc a samotného Turbo generátora na výrobu elektrickej energie v spaľovni. Tento projekt je komplexný a vysoko sofistikovaný.
Garancia funkčnosti hasenia 12 rokov po namontovaní.