Autonómny systém hasenia - SAPFIR LOCO

6.2.2018 nová inštalácia

Koľajová podbíjačka Plasser & Theurer UNIMAT 08-275 3S

Práškový systém hasenia pozostáva s troch samostatne hasených zón. Konkrétne tento typ lokomotívy má extrémne problematické chladenie motora vzduchom. Samotný motor sa nachádza vo vnútri lokomotívy a je ešte samostatne uzavretý v kapotáži. Preto pre tento typ motora bolo navrhnuté samostatné hasenie s tromi hasiacimi modulmi 3x MPH-2,8T o celkovej kapacite hasenia 195 m3. Hasenie automatiky spúšťa teplotný senzor TPS-02-180, ak teplota v motorovom priestore prekročí teplotu 180°C. Obsluha má ešte možnosť spustiť hasenie pomocou manuálneho spúšťača TPS-01-M.

Druhá zóna hasenia je zabezpečená 1x MPH-2,8T + TPS-01TC-110. Hasenie vrchnej časti hydraulického čerpadla + rozvodov hydrauliky. Kapacita hasenia 65 m3.

Tretia zóna hasenia je zabezpečená pomocou 365° hasiaceho modulu APPS MPH-5T s teplotným senzorom TPS-01TC-110 o kapacite hasenia 100 m3. Tento hasiaci modul je umiestnený na stene za hydraulickým čerpadlom, čím zabezpečuje veľkokapacitné hasenie celého objemu vnútornej časti lokomotívy.

Autonómny hasiaci systém sa každých 6 mesiacov pravidelne kontrolne servisu kvalifikovaným technikom SAPFIR. 

GARNACIA funkčnosti systému 12 rokov.