23.10.2018 Montáž SAPFIR LOCO = TSS č.3

Nová inštalácia autonómneho práškového hasenia v priebehu 10 hodín.

Inštalácie SAPFIR LOCO sa vykonávajú kdekoľvek je možné dostať sa autom. Inštaláciu vykonávajú 1-2 technici SAPFIR. Montáže a aj servisné kontroly sa vykonávajú vo väčšine prípadov priamo na koľajniciach medzi presunmi na jednotlivé zákazky lokomotív. Konkrétne v tomto prípade sa jedná o jednoduchý variant automatického hasenia lokomotívy pozostávajúci z dvoch samostatných zón hasenia.

Zóna č.1 obsahuje 2x MPH-2,8T o celkovej kapacite hasenia 130 m3 motora. Toto monitoruje teplotný senzor TPS-02TC-180 ktorý automaticky spustí hasenie ak teplota prekročí 180°C. Obsluha má možnosť ešte spustiť manuálne hasenie motora skrz manuálny spúšťač TPS-01-M.

Zóna č.2 hasenie hydraulického čerpadla + rozvodov hydrauliky. Teplotný senzor TPS-01TC-72 automaticky spustí hasenie 1x MPH-2,8T o celkovej kapacite 65 m3 po prekročení teploty 72°C.

Garantovaná funkčnosť systému hasenia je 12 rokov.