Horí horí všetko horí = lokomotíva často horí!

Autonómne hasenie SAPFIR LOCO = všetko uhasí

20.7.2020 montáž SAPFIR LOCO

Aby podbíjací koľajový stroj pri poruche nezhorel, bol dodatočne vybavený autonómnym práškovým hasením SAPFIR LOCO.

Systém je rozdelený na 2 samostatné zóny hasenia:

Zóna č.1 = hasenie motora pozostáva z vrchného hasiaceho modulu MPH-2,8 T (65 m3 hasenia) a spodného hasiaceho dela MPH-10st (240 m3 hasenie). Motor je vzduchom chladený Diesel kde prevádzková teplota kolíše medzi 100 – 130°C, preto na spustenie hasenia je určený špeciálny teplotný senzor TPS-02TS-180. Až po prekročení teploty 180°C sa automaticky spustí hasenie motora. Obsluha má navyše manuálny spúšťač hasenia ak by bolo potrebné spustiť hasenie skôr ako vznikne teplota nad 180°C.

Zóna č.2 = hasenie hydraulického čerpadla. Tu sa nachádza samostatné automatické teplotné čidlo TPS-01TC-72 a hasiaci modul MPH-2,8T o kapacite hasenia 65 m3. V prípade ak praskne hydraulická hadica a nastane požiar, ten bude maximálne do 10 sekúnd uhasený. Rovnako ak by nastal masívny požiar motora, sekundárne sa spustí aj hasenie hydrauliky.

Systém hasenia sa pravidelne každých 6 mesiacov fyzicky kontroluje a ak technik SAPFIR potvrdí funkčnosť systému, platí záruka funkčnosti. Garancia funkčnosti je 12 rokov.