Autonómne hasenie - SAPFIR LOCO

Autonómny hasiaci systém s garanciou funkčnosti 12 rokov.

Koľajová podbíjačka bola v Považskej Bystrici v priebehu 6 hodín vybavená automatickým práškovým hasením.

Zariadenie je plne automatické a nevyžaduje ľudskú obsluhu.

Vzduchom chladený motor je monitorovaný teplotným čidlom na maximálnu teplotu 180°C. Ak v motorovom priestore prekročí teplota hranicu 180°C, tak teplotný senzor vyšle impulz ktorý spustí automatické hasenie motora. V kabíne č.1 a č.3 na palubnej doske začne pípať a blikať alarm, rovnako ako hlavný poplachový systém lokomotívy.

Obsluha lokomotívy má k dispozícii aj manuálny spúšťač hasenia motora v prípade ak by teplota nedosiahla hodnotu 180°C, ale hrozilo by riziko požiaru. Motor je hasený z vrchnej časti hasiacim modulom MPH-2,8T (65 m3) a súčasne spodnej časti od podvozku 1x MPH-2,8T (65 m3). Celková kapacita hasenia motora je: 130 m3.


Vrchná časť v ktorej je umiestnené hlavné hydraulické čerpadlo + rozvody hydrauliky je hasená malým hasiacim delom MPH-10st o celkovej kapacite 240 m3. Hasenie sa aktivuje automaticky ak teplota prekročí hranicu 110°C nad čerpadlom = TPS-01TC-110.

Aby sme mohli garantovať 12 rokov funkčnosť systému, vykonávajú sa každých 6 mesiacov kontrolné testy systému hasenia.

Test alarmu