Koľajový pluh = Plasser & Theurer SSP110SW

Ilustračné fotografie po požiari podobnej lokomotívy. Táto konkrétna vyhorela kompletne.

Návrh systému hasenia SAPFIR LOCO

Obhliadka lokomotívy v depe počas rekonštrukcie po požiari. Rok 2017 v ČR depo Lovosice

PROTOTYP – SAPFIR LOCO bol špeciálne vyvinutý na tento konkrétny druh koľajového pluhu, nakoľko sa často stávajú požiare v motorovom priestore ako i na rozvodovkách náprav. Každá spoločnosť ktorá vlastní lokomotívy alebo koľajové stroje má skúsenosť s požiarom. Vo väčšine prípadov tie požiare končia totálnou škodou ako bolo i v prípade tejto lokomotívy. Jej rekonštrukcia a výpadok na obdobie cca 2 rokov stáli spoločnosť TSS Grade cca 60 miliónov Kč. Preto sme boli požiadaný vymyslieť autonómny systém hasenia, ktorý nezamrzne v zime a funguje automaticky aj v lete keď sú vysoké teploty. 

Navrhli sme systém hasenia pozostávajúci s troch hasiacich systémov a troch teplotných čidiel. Nakoľko pôvodný návrh nám klient upravil iba na teplotný senzor prednej rozvodovky. Motor je vzduchom chladený a odhadovaná teplota v motorovom priestore sa pohybuje okolo 100°C. Preto na obdobie pol roka sme Teplotný senzor v motorovej časti nechali fyzicky zablokovaný voči automatickému haseniu. V prípade požiaru by sa spustil iba alarm a posádka lokomotívy by podľa uváženia manuálne spustila hasenie. 

Samotný test priebehu teploty pri práci lokomotívy prebehol počas letných horúčav úspešne. Ani za polrok prevádzky sa teplotné čidlo (110°C) neaktivovalo falošným poplachom. Čo znamená, že ani v najväčších horúčavách v letnom období neprekročí teplota v motorovom priestore 110°C.

Pri prvom plánovanom kontrolnom servise hasenia sa odstránila manuálna zarážka na teplotnom senzore motora a systém hasenia motora bol uvedený do automatickej prevádzky.

Na priloženom videu si môžete pozrieť prvý kontrolný servis hasenia. Na senzore motora ešte bol manuálne blokovaný automatický mód hasenia.

30.08.2018 požiar motora

 Pri presune sa aktivovalo automatické hasenie motora. Požiar bol v priebehu niekoľkých sekúnd automaticky uhasený dvomi hasiacimi modulmi MPH-2,8T. Posádka odstavila lokomotívu, vykonala malý servis + vyfúkala vzduchom hasiaci prášok a pokračovala ďalej v jazde. Následne druhý deň ráno technik SAPFIR vykonal obhliadku systému s následnou objednávkou na výmenu hasiacich modulov pre motor. Lokomotíva pokračovala následne na zákazku.

Obhliadka lokomotívy po požiari na vlakovej stanici v Považskej Bystrici

Výmena hasiacich modulov + rozšírenie systému

23.9.2018 výmena hasenia motora

Na hranici s Ukrajinou bol vykonaný servis kde pôvodné teplotné čidlo TPS-01TC-110 bolo nahradené za novo vyvinutý prototyp TPS-02-180 ktorý sme vyvinuli pre iného klienta, ale rovnako sa hodí pre lokomotívy. Okrem dvoch hasiacich modulov na hasenie motora 2x MPH-2,8T bol systém doplnený o hasiaci modul k existujúcemu teplotnému čidlu nad prednou rozvodovkou pod zásobníkom kameniva. V prípade ak by začali horieť hydraulické rozvody rozvodovky, tak bude požiar automaticky uhasený v priebehu niekoľkých sekúnd ako pri požiari motora.

Sastém sa definitívne rozšíril na 3 samostatné zóny hasenia:

  1. Hasenie prednej rozvodovky (1x TPS-01TC-93 + 1x MPH-2,8T)
  2. Hasenie hydraulického čerpadla (APPS MPH-5T + TPS-01TC-93)
  3. Hasenie motora (1x TPS-02-180 + 2x MPH-2,8T)

Servisná kontrola 17.4.2023 hasenia

Systém hasenia SAPFIR LOCO má garantovanú funkčnosť 12 rokov ak sú vykonanávané pravidelné servisné kontroly. Samotné hasiace moduly ani teplotné senzory ako také majú minimálnu životnosť 12 rokov bez problémov. No na stroji ako je lokomotíva kde niektoré senzory sú umiestnené na podpvozku a rovnako aj hasiace moduly sú vystavované fyzikálnym vlastnostiam ako je sneh, ľad, voda, kamene čo má za následok fyzického poškodenia kabeláže alebo samotnéhých častí systémov hasenia. Preto je nutné minimálne 1x za 6 mesiacov vykonať komplexnú kontrolu celého systému. Je to špinavá a fyzicky náročná robota, ale servis sa musí vykonať dôkladne. Aby sa zaistila 100% funkčnosť hasenia. Takouto kompletnou kontrolu sa pri danom servise zistilo mechanické poškodenie teplotného senzoru na hasenie prevodovky. V rámci garančného servisu sa vymenil senzor za nový a systém bol opäť plne funkčný.

3.7.2023 Depo Vrútky výmena hasenia po požiari

Leto bolo veľmi horúce a na lokomotíve došlo k technickej poruche hydraulického čerpadla a následnej explózii hydrauliky. Prví krát pred inštaláciou hasenia Sapfir pri podobnej explózii zhorela kompletne celá lokomotíva. Teraz došlo k lokálnemu uhaseniu priamo ložiska požiaru hydraulických rozvodov v zadnej časti za motorom kde je umiestnený samostatný systém hasenia MPH-5T s vlastným teplotným senzorom. Lokomotíva ako taká bola okamžite uhasená s nulovými škodami, ale musela byť odtiahnutá do servisného depa kde museli opraviť hydraulický systém. Technik SAPFIR vykonal výmenu hasiaceho modulu + teplotného senzoru v depe cca 3 hodiny práce. Systém je opäť plne funkčný a záruka sa rozšírila o ďalších 12 rokov na konkrétnu sekciu hasenia MPH-5T + TPS-01-TC110. Systém hasenia na danej lokomotíve pozostáva z troch samostatných zón, kde každá zóna je samostatná a v prípade požiaru sa aktivuje automaticky. Ak nedôjde k rozšíreniu požiaru ako v tomto prípade, dôjde k ukaseniu danej sekcie a ostatné časti ostanú pripravené pre ďalšie hasenie. Tým sa šetria náklady na zbytočné výmeny všetkých hasiacih systémov ktoré nie je potrebné použiť na hasenie. To je hlavná výhoda autonómneho hasenia SAPFIR LOCO.​