Po požiari robotickej linky v automobilke Hyundai, došlo k miliónovým škodám na robotoch montujúcich automobily a následný výpadok výroby procesu. Existujúce hasiace systémy nedokázali včas uhasiť požiar a preto došlo k následným škodám (voda a elektronika sa nemajú radi). Preto centrála Hyundai v Kórei vyslala na Slovensko svojich zástupcov k výrobcovi SAPFIR na Slovensko, za účelom vyvinúť autonómny hasiaci systém ktorý nepoškodí elektroniku robotických liniek a rovnako nepoškodí zdravie ľudí vo výrobe. Ako jediný systém hasenia ktorý to spĺňa, je autonómne hasenie SAPFIR.

Po obhliadke automobilky v ČR bol následne navrhnutý systém hasenia pre robotické linky, hydraulické čerpadlá, riadiacu elektroniku, káblové tunely ďalšie výrobné linky.

Samotné hasenie robotických liniek bolo v priebehu 2 dní komplet počas plnej prevádzky namontované.

V následných etapách SAPFIR inštaloval hasiace bez údržbové práškové systémy v automobilke ČR a následne aj SR.

Rozdiel medzi plynovým a práškovým hasením je v účinnosti a teplote. Plynové hasenie je účinné iba v uzavretom priestore, kedy plyn musí byť pod vysokým tlakom a vo veľkom objeme natlakovaný do miestnosti. Čím je miestnosť väčšia, tým viac plynu sa tam musí natlakovať a o to je drahšia technológia. Pri samotnom hasení plynom pod triskou vzniká teplota 200 – 300°C! Samotné hasenie plynom je toxické a a pokiaľ by sa v miestnosti nachádzali ľudia, zadusili by sa! Plynové hasenie je účinné iba v uzavretom priestore. Ak napríklad uhasí požiar v motorárni (odoberie kyslík) a tým uhasí požiar. Ak ale otvoríte dvere a dostane sa tam kyslík. Oheň vybuchne ako dynamit. Toto sa v minulosti stalo v jednej z motorárni na vývoj a testovanie životnosti motora. Hasenie práškom je netoxické a účinné aj v otvorených priestoroch, teplota hasenia do 10°C.

Autonómne hasiace systémy SAPFIR sú bez údržbové práškové samo hasiace technológie s garantovanou životnosťou 12 rokov. Sú určené na hasenie všetkých typov požiarov (okrem roztaveného kovu) v akomkoľvek prostredí. Tým že neobsahujú vodu (iba organický prášok) a ani nemajú vnútorný tlak, sú 100% bez údržbové. Samotný hasiaci systém pozostáva s Teplotného čidla TPS ktoré je zároveň generátorom elektrického impulzu napojeného na 1 alebo maximálne 6 hasiacich modulov MPH. Takto je systém absolútne pasívny = nulová spotreba el. energie. Samotné hasenie je plne automatické a je iba na tepelno-mechanickom princípe. Ak vznikne teplota v priestore vyššia ako je nastavené teplotné čidlo TPS, to sa zopne a vytvorí el. impulz 0,5 A. Ten následne aktivuje chemický generátor studených plynov (raketový motor) vo vnútri hasacieho modulu MPH. Celý proces trvá od 1 do maximálne 10 sekúnd podľa veľkosti hasiaceho modulu. Ak vo vnútri MPH nastane dostatočný tlak, otvorí sa triska a dôjde k výstrelu samotného nano-prášku so studeným plynom. Preto hasenie SAPFIR  je súčasne hasenie plochy v m2 a súčasne objemu v m3. Kde napríklad hasiaci modul MPH-9 (hasenie benzín pumpy) uhasí požiar na ploche 72 m2 ale aj súčasne objem 216 m3. Čo znamená, že ak je hasiaci modul umiestnený na strope vo výške maximálne 10m. Tak uhasí požiar, až do výšky 9 m! A okrem toho aj vo vonkajšom prostredí od – 65 do + 125°C.

Tu sa dostávame k rozdielu medzi vodným alebo penovým hasením oproti práškovému haseniu SAPFIR.

Vodné hasenia či, už manuálne alebo automatické sú drahé a technický náročné na montáž. Musíte inštalovať vodovodné rúry + trisky, musíte mať vysokotlakové potrubia a vysokotlakové čerpadlo s minimálnou nádržou 5000 l vody. Všetko je to extrémne drahé a neúčinné ak teplota klesne pod – 5°C. Vtedy voda v potrubí zamrzne a roztrhne potrubia (pravidelný jav). Okrem toho sa musia vykonávať pravidelné tlakové skúšky vysoko tlakových potrubí. je to extrémne drahé a…

Hasiace moduly SAPFIR neobsahujú vnútorný tlak. Preto nepotrebujú tlakové skúšky, nepotrebujú čerpadlá ani rúry na vodu. Inštalácia je jednoduchá, rýchla a lacná. Kontroly sa vykonávajú každého pol roka za účelom fyzickej kontroly, či nedošlo k manuálnemu poškodeniu systému (náraz VZV vozíkom atď). Inak je kontrola rýchla a lacná.

Vo vnútri hasiaceho modulu je iba generátor studených plynov (raketový motor) a samotný organický a 100% ekologický prášok. Preto hasiace systémy hasia požiar aj pri teplote maximálne -65°C. Jednoducho prášok nezamŕza