SAPFIR LOCO = SSP 110 SW.1 Deutsche Plasser

13.02.2019 montáž SAPFIR LOCO

V depe HROCHSTROJ Pardubice ČR nová inštalácia autonómneho práškového hasenia.

Systém hasenia sa skladá so 4 samostatných zón hasenia.

Celková kapacita hasenia je:  390 m3

Žona č.1 = hasenie motora

Hasenie motora automatickým teplotným čidlom TPS-02-180 + 2x hasiaci modul MPH-2,8T o celkovej kapacite 130 m3. Hasenie motora je možné aktivovať aj manuálnym spúšťačom MPH-01-M.

Garancia funkčnosti 12 rokov pri dodržaní pravidelných servisných kontrol.

Žona č.2

Hasenie hydraulických rozvodov pod kabínou

 

Hasenie automatickým teplotným čidlom TPS-01TC-72 + 2x hasiaci modul MPH-2,8T o celkovej kapacite 130 m3. Hasenie hydraulických rozvodov pod kabínou sa automaticky spustí po prekročení teploty 72°C.

 

Hasiace moduly sú umiestnené z vonkajšej strany naproti sebe. Aby súčasne hasili celý priestor pod kabínou v plnom objeme.

Žona č.3 – 4

Hasenie rozvodovky prednej a zadnej nápravy

 Hasenie automatickým teplotným čidlom TPS-01TC-72 + 1x hasiaci modul MPH-2,8T o celkovej kapacite 65 m3. Hasenie rozvodovky prednej a zadnej nápravy sa automaticky spustí po prekročení teploty 72°C. Niekoľko požiarov vzniklo práve od zhorenej rozvodovky, preto ako prevencia je hasiaci modul MPH-2,8T.

 

Hasiace moduly sú umiestnené tak aby priamo smerovali na rozvodovku. V prípade požiaru sa automaticky spustí hasenie práškom v priebehu 10 sekúnd od vzniku požiaru. Tým sa zvyšuje efektivita hasenia SPAFIR.

14.08.2020 - Kontrolný servis funkčnosti hasenia 100% stav