Konštrukcia veternej elektrárne

Funkčnosť a problematika veternej elektrárne:

Veterná elektráreň vyrába elektrickú energiu premenou energie vetra pomocou otáčania generátor el. energie. V automobile na to slúži alternátor ktorý roztáča motor vozidla. Tu na roztočenie generátora sa využívajú 3 lopatky do ktorých sa opierajú vzdušné prúdy/vietor. Preto veterné elektrárne sú také vysoké a s veľkým rozpätím vrtule. Čím väčšia výška s väčšou vrtuľou, tým viac elektrickej energie z vetra vyrobí.

Nevýhoda veľkej výšky a veľkej vrtule:

Každá veterná elektráreň musí byť vybavená brzdami ktoré spomaľujú rýchlosť otáčania generátora. Ako na motore vo vozidle aj elektrický generátor ma maximálne otáčky za minútu. Ak sa dané otáčky prekročia, dôjde k fyzickému poškodeniu generátora ako aj zlomeniu lopatiek vrtule. Aby sa tak nestalo, musia brzdy ako na aute brzdiť otáčky vrtule. Čím silnejší vietor fúka, tým vyššie otáčky vrtule/generátora sú.

Ak fúka silný vietor, vtedy sa brzdy zablokujú a vrtuľa sa prestane točiť. Aby sa veterná elektráreň nepoškodila. No ako na aute aj na takejto elektrárni môžu zlyhať brzdy alebo elektronika. A ako vieme aj elektronika a aj brzdy s času na čas začnú horieť. A pre tento prípad bol vyvinutý autonómny práškový systém hasenia STOP-FIRE-SAPFIR.

Autonómne hasenie SAPFIR

Základné výhody práškového hasenia STOP-FIRE-SAPFIR:

1. Automatické hasenie bez nutnosti ľudského zásahu 12 rokov garancia funkčnosti.

2. Hasí všetky typy požiarov A,B,C,E vrátane elektrických transformátorov do 40 000 V bez poškodenia.

3. Teplotný senzor TPS je zároveň generátor el. impulzu ktorý v prípade požiaru vyšle do hasiaceho modulu MPH, elektrický impulz 0,5A. Ten aktivuje generátor studených plynov vo vnútri MPH, ktorý vytvorí vysoký tlak studených plynov (raketový motor) a tie sa zmiešajú s ekologickým práškom vo vnútri hasiaceho modulu. Po prekročení kritického tlaku dôjde k automatickému haseniu.

4. Hasiaci modul MPH neobsahuje žiaden vnútorný tlak pokiaľ nedôjde k procesu hasenia. Vo vnútri je iba prášok a generátor studených plynov. Preto hasiaci systém je bez údržbový počas garantovaných 12 rokov životnosti systému. Systém hasenia je 100% pasívny a má nulovú spotrebu el. energie.

5. Prevádzková teplota hasiaceho systému je v rozsahu od -65 do + 125°C. Nakoľko sa jedná o práškové suché hasenie ktoré nezamŕza na rozdiel od vodného alebo penového hasenia.

6. Systém hasenia je vysoko účinný s malými konštrukčnými nárokmi a rýchlou + jednoduchou inštaláciou.

7. Investičné náklady na STOP-FIRE-SAPFIR hasenie sa pohybujú na 30-50% ceny konkurenčných plynových, vodných alebo penových automatických systémov. V jednoduchosti je krása.