Zámková dlažba + plot

1. Zemné práce + úprava terénu a vjazdu

2. Pokládka zámkovej dlažby

3. Keramický obklad plotu