Kostol sv. Márie Magdalény

Komplexná rekonštrukcia elektro inštalácie po hrubom osekaní omietok zo stien. Celá vnútorná časť kostola bola zbavená starej plesnivej omiekty a nanovo omietnutá + vymaľovaná. Samotná elektro rekonštrukcia (oprava poškodených káblov) sa súbežne s murárskymi prácami a celkovo trvala 7 dní. Boli opravené aj káblové linky k reproduktorom na poschodí a celkovo zmodernizované aby odpovedalo najnovším el. normám.