Nemocnica akademika Ladislava Dérera = Kramáre

Výstavba nového stacionáru + rekonštrukcia súčasných priestor na nové účely.
  1. Nový elektro projekt zahrňujúci dátové siete v rámci celej nemocnice
  2. Nová elektroinštalácia v novo vybudovaných priestorov denného stacionáru
  3. Elektro rekonštrukcia ambulancií