SAPFIR LOCO – SSP 110 SW.1

Miesto inštalácie Lovosice ČR

Autonómny hasiaci systém určený na automatické hasenie motora a samostatné hasenie medzi motorom a kabínou kde sú rozvody hydrauliky.

Systém hasenia je bez údržbový nakoľko neobsahuje vnútorný tlak, preto nepotrebuje tlakové skúšky počas garantovanej funkčnosti 12 rokov!

Systém hasenia Sapfir Loco je rozdelený na 4 samostatné časti:

1. Hasenie motora automatickým teplotným senzorom TPS-01TC-125 ktoré po prekročení teploty 125°C automaticky aktivuje dva hasiace moduly APPS MPH-2,8t o celkovej kapacite 130 m3.

2. Hasenie priestoru za motorom komplexným hasiacim modulom APPS MPH-5T s integrovaným teplotným senzorom TPS-01TC-93. Celková kapacita hasenia je 100 m3 objemu.

3. Teplotný senzor TPS-01TC-72 je umiestnený nad rozvodovkou prednej nápravy. Ak dôjde k požiaru hydraulických rozvodov alebo samotnej rozvodovky, teplotný senzor sa aktivuje a spustí alarm. Aj napriek návrhu umiestniť hasiaci modul APPS MPH-2,8t na hasenie nápravy (ako u obdobnej lokomotívy) sa rozhodli iba pre poplachový systém. Vraj tam často nehorí a ak bude, tak sa nájde odvážny zamestnanec ktorý skočí pod horiacu lokomotívu a bude ju ručne hasiť…

4. Autonómny poplachový systém vybavený aj ručným spúšťaním hasenia motora priamo s kabíny. Ak by došlo k zlyhaniu automatického hasenia motora, je možné ho spustiť aj manuálne pomocou yabudovaného TPS-01-M.

Systém hasenia SAPFIR LOCO hasí automaticky bez nutnosti napojenia na elektrickú energiu grantovanú dobu životnosti 12 rokov. Samotné hasenie je plene funkčné od -50°C do + 50°C. Nakoľko neobsahuje vnútorný tlak iba suchý prášok v zime nezamŕza a je vhodné aj na hasenie elektroniky bez poškodenia.

Takto funguje hasenie SAPFIR

Video obhliadka po montáži